Soru

Kırk Hadis

'Kim ümmetim için onların dini işleriyle alakalı kırk hadis ezberlerse, Allah-ü Teala onu âlim olarak haşreder, ben de mahşer günü onun hem şefaatçisi hem de şahidi olurum.' Hadis-i şerifindeki müjdeye nail olmak için kırk hadisin arapçalarını da ezberlemek gerekir mi?

Tarih: 1.02.2011 11:49:05
Okunma: 5243

Cevap

"Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim." [İbni Adiy]

"Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşir olur." [Ebu Nuaym]

Hadislerin ifadelerinde "Helali ve haramı bildiren kırk hadisi ileten " ifadesi çok büyük bir önem arzetmektedir. Zira bu hadislerle ümmetin imanına, İslami hayatı yaşamalarına vesile olmak şartı vardır. Başka bir Hadis-i Şerifte de  "İnsanlara sözünle değil, fiiliyatınla nasihat et" buyrulduğu gibi, helali ve haramı, doğruyu ve yanlışı anlatan, kırk hadisi öğrenen, başta o hadislerin manalarını kendi hayatına tatbik etmesi, bir de emr-i bil'ma'ruf nehy-i anil münker noktasında rıza-yı İlahiyi esas yaparak başkasına da iletmesi inşaallah bunları yapanları bu hadislerin müjdelerine mazhar eder. Hadislerin arapça metinelerini ezberlemek ise şüphesiz daha iyi olur. Fakat asıl olan o hadislerin hakikatlerini öğrenmek, hayatımıza tatbik etmek ve başkasının da o hakikatleri yaşamasına gayret etmektir. Şunu da unutmamak lazım gelir ki, bu hadis-i şerifler iman edip, farzları işleyenlere terğib ve teşvik noktasında bir hitaptır.


Yorum Yap

Yorumlar