Arama sonuçları: 261 sonuç bulundu.

Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?
Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?
Haramların kendi aralarında dereceleri var mı?
Deniliyor ki deprem vs. gibi musibetler bazı şahısların hata ve günahlarından meydana geliyor. Neden bu hususi günahlara mukabil Cenab-ı Hak büyük ve külli unsurları harekete geçirip büyük hadiselere sebebiyet verdiriyor.
Harama bakmanın hükmü nedir? Büyük günahlardan mıdır?
İnsan hem günah işeyip hem namaz kılıyor ve 7 büyük kebairden kaçınıyorsa akibeti hakkında ne söylenebilir?
Eski kavimlere gelen semavi tokatlar gösteriyor ki, yer gök ve hava gibi kâinatın büyük unsurları kafirlere karşı hiddet ediyor. Ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz ve şahsi günahları kâinatın hiddetini çekiyor?
Üstadımızın "Bu zamanda feraizi işleyen kebairi terk eden kurtulur inşaallah." sözünde, kebair diye kastettiği büyük günahlar hangileridir. Başka yerde "ekberü'l-kebâir" tabiri var, burada ise "kebair" diyor.
Hadislerde lanetlenen büyük bir günahı işleyenin affı mümkün müdür? Yoksa lanetlendiği için kurtuluşu yok mudur?
Ümitsizliğe düşmek büyük günahlardan mıdır?