Soru

Ruhların Göğe Yükselmesi

15. Söz'de cesedlerini çıkaran ervah-ı emvat semaya yükselir diyor. Yani ölünce ruhlarimiz göğe mi yükseliyor? Kabir alemi toprak altında değil mi?

Tarih: 24.11.2009 00:00:00
Okunma: 5668

Cevap

İnsanlar öldüklerinde ruhları semaya yükselir. Eğer saadet ehli ise, sema kapıları açılır ve ta yedinci kat semaya kadar ulaşabilir. Cenneti görürler, içinde gezerler.

Eğer azab ehli iseler, sema kapılarından geri çevrilerek yer altında azab görecekleri bir makama atılırlar. Bunlara işaret eden ayet hadis ve büyüklerin rivayetleri vardır.

İnsanın kabirdeki hallerini tasvir eden hadisler, aslında berzah alemindeki hallerini tasvir etmektedirler. Bununla beraber ruhların dünyadaki kabirleriyle de bir irtibatı vardır.

Arş-ı Azam ise yedi kat semanın üstünde, bütün kainatı kuşatan, sema tabakalarından farklı, manevi bir alemdir. Nasıl olduğunu ancak Allah bilir. Cennet şu an yedinci kat semadadır ve çatısının Arş olduğu hadisle bildirilmiştir.

Ayrıca sualinize cevap olmak üzere şu linki de tıklayınız.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar