Soru

Mehdi ile İsa Aynı Kişiler mi?

Mehdi ile İsa (as) aynı zat mı, yoksa farklı kimseler mi?

Tarih: 1.02.2010 00:00:00
Okunma: 19861

Cevap

Mehdi’nin Ehl-i Beyt’ten, Peygamber neslinden olacağı ve İsa (as) indikten sonra Mehdi arkasında namaz kılacağına dair o kadar çok hadis-i şerif ve İslam âlimlerinin bu konuda o kadar çok beyanları vardır ki Mehdi’nin İsa (as) olmasını imkansız kılmaktadır. Bu konudaki karışıklığın kaynağı İbn-i Mace’de geçen şu rivayettir:

"Mehdî,  İsa'dan  başkası  değildir."

Bu tek rivayet, diğer rivayetlerle çeliştiği için reddedilmiştir. Mehdi (as)’ın Hz. Peygamber (asm)’ın evlatlarından olacağına dair rivayetlerden bir kaçı:

"Resululah (asm) buyurdular ki: "Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fatıma'nın evladlarındandır." (Ebu Davud)

“Allah (cc) benim Ehl-i Beyt'imden (soyumdan) bir zatı (Hz. Mehdi'yi) gönderecek.” (Ebu Davud)

“Mehdi, kızım Fatıma'nın neslindendir”. (İbn Mace)

“Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

İsa (as)’ın Mehdi arkasında namaz kılacağına dair rivayetler:

“Mehdi, bu ümmete imam olacak, Meryem oğlu İsa da onun arkasında namaz kılacaktır.” (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, İmam Şaranî, s. 438)

"İmamınız kendinizden (Mehdi) olduğu halde Meryem oğlu (İsa) içinize indiği zaman acaba nasıl olursunuz?" (Müslim)

Mehdi ve İsa as. ile alakalı mühim rivayetlerden biri de birlikte Deccal’i öldürmeleridir. Rivayet şöyledir:

“Mehdi benim Ehl-i Beytimden ve benim neslimdendir. O yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o, İsa (as) İle birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki Bab-ı Lût denilen mevkide Deccal’i öldürmesi için İsa’ya yardım edecektir.” (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, İmam Şaranî, s. 438)

İsa (as) ölümünden önce, Allah’ın göğe yükselttiği bir peygamberidir. Ahirzamanda geri gelerek Deccalı öldürecektir.

Mehdi ise, ahirzamanda peygamberimizin neslinden bir ferd olarak dünyaya gelecek onun ümmetinden biridir. İsa (as) geldiğinde Mehdi (as)’ın arkasında namaz kılacak ve onunla ittifak ederek çalışacaktır.

Bu ittifakın izahı için bakınız:


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar