Soru

İnsan İçin, (Kendi) Çalıştığından Başkası Yoktur! Âyetinin Mesajı

İnsan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur! âyeti Müslümanlara ne anlatıyor? Kısaca izah eder misiniz? 

Tarih: 22.09.2023 09:55:12
Okunma: 130

Cevap

"İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39) ayetinde insanın çalışma ve gayreti neticesinde hem dünyevi hem de uhrevi olarak insana bir karşılık verileciğine vurgu yapılmaktadır. Hiç kimseye bir haksızlık yapılmaksızın her bir alın terinin karşılığının verilmesi Allah’ın adaletidir. Allah (cc) bu adaletini göstermek için herkese layık olduğu kadar bir karşılığın verileceğini teminatı altına almıştır. İster mü'min ister kâfir bu dünyada kim çalışırsa ona o karşılık verilir, adalet de bunu gerektirir.

Bugün yeryüzünde kim çalışırsa ona o hakkı teslim edilir. Mesela dinsizler çok çalıştıkları için yanlış yolda dahi olsalar Allah onların bu hakkını zayi etmez ve onların karşılığını verir. Bu dünyada çalışmanın karşılığını almak için Müslüman veya kâfir olmak gerekmez. İster Müslüman ister kâfir olsun, kim sebeplere riayet ederek çalışırsa, kazanır. Müslümanlar inançlarına güvenip çalışmayı terk ederlerse onlar bu dünyada kaybederler.

Bu ayetin ahirete bakan yönü ise her kim ne yapmış ise ister iyi ister kötü muhakkak onların yaptıklarının bir zerresi bile kaybolmadan karşılıkları verilecektir. Kâfirin ve mü'minlerin yaptıklarının karşılığı tam olarak verildikten sonra Allah (cc) isterse mü'minlere kendi lütfundan ve rahmetinden ayrıca onlara bir mükâfat ve fazlalık verir. Zaten hiçbir insan kendi ameliyle cennete giremez. Fakat Allah (cc) rahmeti ile mü'minlere muamele ederek onların amellerinin karşılığını cennete layık olarak kabul ederse ve isterse ziyadeleştirir ve cennetine dahil eder. Bu yüzdendir ki cehennnem adl-i ilâhi, cennet ise fazlı-ı ilâhidir. Yani insanlar cehenneme kendi amellerinin karşlığı olarak girerken cennete Allah’ın rahmeti ile gireceklerdir.

https://risale.online/soru-cevap/nicin-ibadet


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar