Soru

Mehdi'nin Üç Vazifesi: İman, Hayat, Şeriat

"Hem üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri imandır." Kastamonu Lahikası'nda geçen bu yeri ve mehdinin üç vazifesini izah eder misiniz? Hayat ve şeriat evreleri nasıl olacak ve ne anlama geliyor? İman safhası tamamlandı mi?

Tarih: 4.06.2023 08:31:08
Okunma: 678

Cevap

"Mehdi", kelime olarak, "hidayete ermiş, hidayet bulmuş kişi" anlamına gelir. Dini literatürde ve halk arasında ise Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanda geleceğini müjdelediği mübarek zatın ismi olarak geçmektedir. Bir İslâmi kaynakta kelimenin tanımı şöyle yapılmaktadır. "Mehdi"; Allah'ın hakikaten hak yoluna götürdüğü kimsedir. Bu sözcük, isimler arasında o kadar çok kullanılmıştır ki bilinen isimlerden olmuştur. Hz. Peygamber'in ahir zamanda geleceğini müjdelediği kimse bu isimle adlandırılmıştır. 

Bediüzzaman Hazretlerine göre elbette Mehdinin ilk vazifesi imanı kurtarmaktır. O zât özellikle fen ve felsefeden gelen ve her şeyi madde ile açıklamaya çalışan maddiyyun anlayışını ve bütün mahlukatın tabiatın tesiriyle meydana geldiğine inanan tabiiyyun düşüncesini susturacak ve getirdiği delillerle iman hakikatlerini ilga edilemeyecek derecede ispat edecek, milletin imanını kurtaracaktır. 

Bediüzzaman Hazretlerine göre ikinci vazife Hz. Peygamber’in bir temsilcisi olmak cihetiyle İslâm’ın şearini ihya etmek, İslâm âleminin birliğini tesis etmek, insanlığı maddi manevi tehlikelerden ve ilahî gadabdan kurtarmaktır.

Üçüncü vazifesi İttihad-ı İslâm’ın tekrardan teşekkül edilmesi ile tüm Müslümanların yardımı alınarak zamanın değişmesi ile zedelenen Kur’ân ahkamını ve terk edilen İslamî kanunların tekrardan canlandırılmasıdır.

Yani ikinci ve üçüncü vazifede özetle birinci vazife olan iman esaslarının sarsılmaz bir surette ispatlanmasının ardından İttihadı İslâm’ın (İslâm birliğinin) tesis edilmesiyle İslâmî hayat ölçülerinin sosyal hayata taşınarak imanın ameli netice vermesinden bahsedilmektedir. O zât, İslâm dininin amel, ahlak, hukuk vd. esaslarını toplum hayatında tesis edecektir.

Bütün bu ifadelerden Mehdi’nin en önemli vazifesinin iman esaslarının iki kere iki dört eder derecede izah etmek ve bunu bir program haline getirmek olduğunu anlamaktayız. Risale-i Nurlar yüz senede yaptığı hizmetlerle, başlattığı hareketle, imanlarına vesile olduğu milyonlar insanlarla ortaya bir program koymuş ve Hz. Üstad’ın dediği gibi samimi ve sadık bir kısım talebeleriyle başarıyla tatbik edilmektedir.

İkinci ve üçüncü vazifeler ise tam anlamıyla henüz gerçekleşmiş olmasa da bir kısım kat’i emareleri gözükmektedir. Özellikle ortaya konulan deliller ve ondan alınan tesirli dersler vesilesi ile imanlarını takviye eden kimseler ahlaklı ve ibadetli bir sosyal hayatı meydana getirmektedirler. İnanıyoruz ki üçüncü vazife olan İslâm âleminin ittifakı ile birlikte bu durum daha da çoğalacak ve İslâm dini yeryüzünün en büyük dini olup, çok kimseler İslâm’a girecektir.

https://risale.online/soru-cevap/mehdinin-ozellikleri

https://risale.online/soru-cevap/mehdi-hakkinda-2

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nurda-mehdi


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar