Arama sonuçları: 53 sonuç bulundu.

On iki  müctehidin doğum yerleri ve tarihleri nelerdir?
Deniliyorki Ahirzamanda gelecek olan şahıs kendinden önceki müçtehitlere uymaz mezhepleri ortadan kaldıracak deniliyor. Risalei Nurun müellifi bu makamı kendisine almamış ama kendinden önceki müçtehitlere uymuş mu?
Büyük müçtehidler mi makamca daha faziletlidir, yoksa tarikatların pirleri olan büyük kutuplar mı?
Üstadımız meslek itibariyle Risale-i Nur mesleğini Sahabe efendilerimizin mesleği gibi veraset-i Nübüvvet yoluyla olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Sahabe Efendilerimiz feyzini doğrudan Kur'an'dan almış. Her biri birer yıldız olmuş. Her sahabe bir müçtehiddir. Risale-i Nur talebeliği nasıl? Risale-i Nur talebeleri de doğrudan feyzini Kur'an'dan ve veraset-i Nübüvvet yoluyla mı alıyor? V...
Beş Risale nedir? Niçin derlenmiştir? İçinde 7 bölüm olduğu halde adı neden Beş Risale konmuştur?
Dünyanın şekli ile ilgili Kuran'da bazı deliller ya da bazı hadisler var mıdır? Üstad Bediüzzaman hazretleri bu konuda görüşleri nelerdir?
Edille-i şer’iyye nedir?
Ehl-i sünnet nedir, izah eder misiniz?
Soru1:Evi olmayıp da kirada oturan kişi ev almak için birikim yapıyorsa buna zekat düşer mi? Eğer düşerse birikimi ne kadar olursa zekat düşer? Soru2:Alacağa zekat düşer mi ? ve üzerinden bir yıl geçme hükmü alacaklılarda nasıl hesaplanır?
Hadislerin ravileri hangi mertebeler ile o hadisleri rivayet etmişler ve günümüze hadisler nasıl gelmiştir?