Soru

12 Müctehid

On iki  müctehidin doğum yerleri ve tarihleri nelerdir?

Tarih: 7.06.2010 21:56:26
Okunma: 11230

Cevap

Mutlak müctehid olup mezhebleri olan on iki imamın isimleri aşağıdadır. Bunlardan çoğunun zamanla tabileri kalmamış ve Ehl-i Sünnet yolu ilk dört mezheble temsil edilir olmuştur.

1- İmam-ı Azam Ebu Hanife: Aslen İran’lı olup Irak Kûfe’de doğmuş ve Bağdad’da 68 yaşında vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 150, Miladî 768

 

2- İmam Şafiî: Aslen Kureyşli olup Filistin Gazze’de doğmuş ve 52 yaşında Mısır Kahire’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 150, Miladî 768

Ölümü: Hicrî 204, Miladî 820

 

3- İmam Mâlik: Aslı Yemen’li olup Medine’de doğmuş ve 83 yaşında orada vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 93, Miladî 713

Ölümü: Hicrî 179, Miladî 796

 

4- İmam Ahmed Bin Hanbel: Soyu, Peygamber (sav)’in soyu ile birleşir. Bağdad’da doğmuş ve 36 yaşında orada vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 164, Miladî 781

Ölümü: Hicrî 201, Miladî 817

 

5- İmam Zeyd: Hz. Hüseyin (ra)'ın oğlu İmam Zeynelâbidin'in oğludur. Medine'de doğmuş, Irak’ın  Kûfe şehrinde 41 yaşında şehid olmuştur.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 122, Miladî 741

 

6- İmam Cafer-i Sadık: Hz. Hüseyin’in torunu olan İmam Muhammed Bâkır’ın oğludur. Medine'de doğmuş ve 66 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 148, Miladî 766

 

7- Süfyan-ı Sevrî: Kûfe'de doğdu,  64 yaşında Basra'da vefat etti. 

Doğumu: Hicrî 95, Miladî 714

Ölümü: Hicrî 161, Miladî 778

 

8- Süfyan Bin Uyeyne: Kufe’de doğup 77 yaşında Mekke’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 107, Miladî 726

Ölümü: Hicrî 186, Miladî 803

 

9- İmam Leys Bin Sad: Mısır'ın Kalkaşen kazasında doğdu. 79 yaşında Kahire’de vefat etti.

Doğumu: Hicrî 94, Miladî 713

Ölümü: Hicrî 175, Miladî 792

 

10- İmam Evzâî: Lübnan’ın Ba’lebek şehrinde doğdu, Şam’da yaşadı ve 67 yaşında Beyrut’ta vefat etti. 

Doğumu: Hicrî 88, Miladî 707

Ölümü: Hicrî 157, Miladî 774

 

11- İmam İbn-i Cerir Taberî: İran’ın Taberistan bölgesinde doğmuş, 86 yaşında Bağdad’da vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 224, Miladî 840

 

Ölümü: Hicrî 310, Miladî 926

 

12-  Davud-u Zâhirî: Kûfe’de doğmuş, Bağdad’da 66 yaşında vefat etmiştir. İmam Şafii’nin talebesidir. 

Doğumu: Hicrî 202, Miladî 818

Ölümü: Hicrî 270, Miladî 884

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar