Arama sonuçları: 34 sonuç bulundu.

Depremin özellikle bazı memleketlerde ve belli bir zamanda gelmesinin hikmeti ve sebebi nedir?
Fitre kimlere verilemez.
Hastalık, bela ve musibetlere sabır, hatta şükür edilmesi gerekir diye risalelerde geçiyor. Acaba neden şükür edilmelidir?
Anadolu'nun bazı bölgelerinde vefat etmiş bir şahıs defnedildikten sonra tüm ömründeki farz namaz borçları hesaplanıp bunlara biçilen belli bir miktar para fakirlere "iskat" adı altında dağıtılıyor. Bu işlem fıkhen doğru mudur? Bir şahsın namaz borcu para ile ödenebilir mi?
Yakın zamanda çevremde cenazelerde ölen kişi için namaz için devir yaptıklarını duydum. Bu bana biraz yanlış gibi geldi. Bu olay bid'at mıdır yoksa islamiyette yeri olan birşey midir.? Bunun hakkında hadis veya ayet var mıdır? Açıklar mısınız ?
Hangi durumlarda oruçları kaza etmemiz lazımdır?
Kaza namazı ile ilgili hadisler var mı? Bilerek terk edilen namazın kazası mı olur diyenler var?
Vaktinde kılınmayan farz namazlarının kaza edilmesine dair hadis-i şerifler var mıdır?
"Hayat, musîbetler ve hastalıklarla safileşir, terakki eder, hayatın gerçek netîcesi ortaya çıkar." açıklar mısınız?
Başımıza gelen her musibette nefsimizin bir hissesi mi var? Eğer var ise Kader mahkumu tabiri doğru olur mu?