Soru

Çocuklara Gelen Musibetlerin Hikmeti

Çocukların başına gelen musibet ve hastalıkların hikmeti nedir?

Tarih: 21.11.2009 00:00:00
Okunma: 4920

Cevap


Çocukların başına gelen hastalık ve musibetlerin hikmetlerini, Hastalar Risalesinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle sıralar:

“Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücudlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffi-i hayatına medar olacak büyüklerdeki keffaret-üz zünub yerine, manevî ve ileride veyahud âhirette terakkiyat-ı maneviyesine medar şırıngalar nev'indeki hastalıklardan gelen sevab, peder ve vâlidelerinin defter-i a'maline, bilhassa sırr-ı şefkatle çocuğun sıhhatını kendi sıhhatına tercih eden vâlidesinin sahife-i hasenatına girdiği, ehl-i hakikatça sabittir.” (25. Lem’a)

Burada anlatılan kısaca;

1-Çocuklar için dünyanın ileride yaşanacak sıkıntılarına bir dayanıklılık kazandırmak.

2-İleride yaşayacakları hastalıklar için şimdiden aşı olmak.

3-Ruhen terbiyelerini ve manevi yükselmelerini sağlamak.

4-Hastalıktan gelen sevaplara ana babasını da hissedar etmek
gibi hikmetlerdir.

Bir de bunlara, buranın imtihan dünyası olmasını ekleyebiliriz. Eğer çocuklara hiç musibet ve hastalık gelemeseydi, bu durum sebeblerin etkisiz olduğunu ve görünmeyen bir Rabbin onları herşeyden koruduğunu çok açık ve daimi olarak göstermiş olurdu. Hâlbuki imtihan sırrı, hakikatlerin bir derece perdeli kalmasını ve insanın aklını çalıştırarak o perdeyi aşmasını gerektirir.  Yani musibetler onlara gelmeseydi, dünyadaki imtihan bozulurdu.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar