Soru

Çocukların Yemin Kefâreti

Merhaba! Ben şu anda 13 yaşındayım. Henüz ergenliğe girmedim. Ettiğim bir yemini bozarsam kefâret gerekir mi?

Tarih: 9.05.2023 21:25:18

Cevap

Hayır gerekmez. Zira yeminin şartlarından birisi akıl bâliğ olmaktır. Dolayısıyla çocuğun ettiği yeminin dinimize göre geçerliliği yoktur. Yeminini bozduğunda da kefâret gerekmez.

Yeminin Şartları:

 1. Âkıl bâliğ olmak: Bilerek sarhoş olan kimsenin yemini çoğunluğa göre geçerli, bazı âlimlere göre ise geçersizdir. Çocukken yemin eden kimse bulûğa erdikten sonra yeminini bozarsa ekseriyete göre kefâret vermez. 

2. Müslüman olmak: Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslüman olmayan kimsenin yemini geçersizdir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre zimmî ve mürtedin yemini geçerlidir; ancak zimmînin malî kefâreti ödeme gücü yoksa Müslümanlığı kabul ettiği takdirde oruç tutar; mürted ise müslüman olduktan sonra kefâret öder. 

3. Yemin lafzını söylemek: Kişinin sadece niyet etmesi yemin sayılmaz; yemin lafızlarını da söylemesi gerekir. Dilsizin işareti çoğunluğa göre geçerli sayılır. 

4. Kasıt: Çoğunluğun aksine Hanefîler’e göre yanlışlıkla veya baskı altında yapılan yemin geçerlidir. Yeminin konusuyla ilgili olarak fıkıhta konunun gelecekle alâkalı ve mümkün olması şartları üzerinde durulur. Geçmişe dair bir husus hakkında yemin etmek Hanefî ve Hanbelîler’e göre kefâret gerektirmez, Mâlikî ve Şâfiîler’e göre ise gerektirir. Ta‘likî şartla yapılan yeminde konu geçmişle ilgili olabilir. İçinde su bulunmayan bardaktan su içme veya taşı altına çevirme gibi gerçekleşmesi imkânsız bir şeyi yapmaya dair edilen yeminin geçerliliği de fakihler arasında tartışmalıdır. (TDV)

Lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/yemin-3

https://risale.online/soru-cevap/yemin-bozmak-ve-keffaret


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar