Arama sonuçları: 14 sonuç bulundu.

Ayetül kübra ismi doğru bir isim midir? Üstad neden ayetül kübra demiş?
Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra yerine geçmek üzere Hüsrev Efendi'yi bıraktığı doğru mudur?
Üstad Bediüzzaman'ın, misallerinde incir ağacını örnek vermesinin hikmeti ne olabilir? Özellikle 29. sözde...
İncire ve zeytine yemin olsundaki hikmet nedir? Yani incir ve zeytin neyin simgesidir?
Kudsî hadisle vahiy arasındaki fark nedir? Bediüzzaman Hz. Celcelutiyye'nin aslı vahiydir diyor. Vahiy ise niye Kur'an'da değildir?
Allah(c.c.), asra, zamana, fecre, vb. gibi vakitlere yemin etmektedir. Bundaki hikmet nedir? Zamanın önemi ile ilgili midir? 
Kuran, Kadir gecesinde topluca mı indirilmiş. Yoksa peyderpey mi indirilmiş? Bunun izahı nasıldır?
Kuran-ı Kerim semadan mı indi. Eğer semadan indi ise Ezeli ve Ebedi olan Kelam-ı ilahi olan Kuran'a bir hudut bir mekan çizilmiş olunmuyor mu?
Nefis ve nefsin mertebeleri nelerdir?
Risale-i Nur'dan nasıl daha fazla istifade edebiliriz?