Arama sonuçları: 154 sonuç bulundu.

Kader Risalesi'nde geçen, "sual ve cevap dai ve sebep" ne demektir?
Kader Risalesinde geçen, "İnsanın günahı istidad ile işlemesi" ne demektir?
Risale-i nurda geçen "İşte zaman, çünkü harekâtın bir rengi, bir levni, yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir." Kader ile ne gibi bir bağlantısı vardır, izah eder misiniz?
Başımıza gelecek olayların önceden kaderde yazılı olduğuna; ve yaşadığımız her şeyin tekrar kaydedildiğine dair akla yaklaştırıcı bir örnek verilebilir mi?
  Kader Risalesi'nde geçen "ilim maluma tabidir" kaidesini nasıl anlamak gerekir?
İmamı Mübin ve Kitab-ı Mübin nedir? Izdırari kader nedir ve ızdırari kaderde mesuliyet var mıdır?
‘’Evet kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde…’’ –nihayet meratip- den kasıt nedir?
Her imtihan bir yarışmadır. Bu dünyada dahi bir bir imtihan vardır. Yarışmada amaç birinci olmaktır. Ama bu kainattaki yarışmada her hangi büyük bir evliya dahi en fazla 224000. olabiliyor kader olarak bir sürü peygamber bizi geçiyor o halde insan mutlak mağlup olacağı bu yarışı niçin kabul etmiştir?
"Öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir." cümlesini izah eder misiniz? 
Başımıza gelen her musibette nefsimizin bir hissesi mi var? Eğer var ise Kader mahkumu tabiri doğru olur mu?