Soru

Çekirdekte Yazılı Olan Kaderin Mahiyeti

Bir çekirdekte kader programının yazılı olmasından ne anlamalıyız?  Mesela bir elma çekirdeğinin, filiz verip vermemesi, ağaç olursa kaç yaprak ve meyve çıkacağı vs mi yazılı? Yoksa yazılım programı şeklinde ağacın potansiyeli mi yazılı?

Tarih: 27.11.2023 11:40:03
Okunma: 143

Cevap

Burada insana bakan kader cihetiyle bir çekirdeğe bakan kader cihetini ayırmak lazım. İnsan irade sahibi olduğu için ona bakan kader levhası (özellikle Levh-i mahvı isbat ciheti) farklıdır diyebiliririz.

Bir ağaç meydana gelmeden önce ağacın bütün özellikleri çekirdeğindeki genetik şifrelerde yazılıdır. Bu onun kaderi hükmündedir. Ağaç çekirdekteki o plana göre ortaya çıkar veya çıkmaz. Çünkü Eğer ağaç olmayacaksa o da yazıldır ve yine sonuçta Allah'ın iradesiyle ağaç olmaz. Ağaç olması Allah dilemişse olur. Daha sonra, o ağaç meyve verdiğinde meyvenin içindeki çekirdeğe de aynı program kudret tarafından yazılır. Bu da ağacın büyüyüp gelişmesi esnasında başından geçen safhaları meyvedeki çekirdeğe yazılması gibidir. Levhi mahfuzda bu da mevcuttur.

Temelde ise insanı doğrudan ilgilendiren iki çeşit kader levhası vardır.

Birisi; Levh-i mahfuz, her şeyin nihayet kararının yazıldığı levhadır. Yani bütün ihtimal veya olasılıkların sonucunda vuku bulacak olan netice levhi mavh-i mahfuza yazılıdır.

Diğeri; Levh-i mahv ve ispat vardır ki bir şey için bütün ihtimallerin yazılı olduğu levhadır. Bir şeyin (bunu insan olarak kabul edecek olursak) başından geçebilecek olumlu veya olumsuz bütün olasılıkların yazıldığı levha, levh-i mahv ve ispattır.  Adeta Allah'ın "yazar bozar tahtası" hükmündedir. Yani ölüm-hayat, vücud-yokluk gibi sürekli değişkenlik gösteren durumların olduğu levhadır. 

Üstad hazretleri bunu şöyle anlatır:

“Levh-i mahv ü isbat” ise, sâbit ve dâim olan Levh-i Mahfûz-u A‘zam’ın dâire-i mümkinâtta, yani mevt ve hayata, vücûd ve fenâya dâimâ mazhar olan eşyâda mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakîkat-i zaman odur. (Sözler, s, 230)

Öyle ise bu sahife-i havanın hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetle Zât-ı Zülcelal'in hadsiz gayr-ı mütenahî ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlem-i tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-isbat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. (Gençlik Rehberi, s, 73)

Ayrıca Bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/kader-kaza-ata

https://risale.online/soru-cevap/bedihi-ve-nazari-kader

https://risale.online/soru-cevap/her-sey-onceden-yazili-oldugu-gibi-sonradan-da-yazilir

https://risale.online/soru-cevap/kader-ve-ilim


Yorum Yap

Yorumlar