Arama sonuçları: 95 sonuç bulundu.

"Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız."(Hicr, 15/9) Yine (Habibim ya Muhammed!)Şüphesiz biz sana kevseri verdik.(Kevser,108/1) gibi ayetlerde kullanılan "biz" kelimesinin hikmeti nedir? Neden biz diyor?
Kuranın bozulmadığını nerden bilebiliriz daha doğrusu nasıl ispat ederiz...
Kişi bekar olup ailesi ile birlikte yaşamakta, 80 gr altın yok, fakat bu gram üzerinde nakit parası var, bir işte de çalışıyor. Kurban kesmeli mi?
Bir ailede kurbanı bir kişi kesmesi yeterli midir? Yoksa ailede mal varlığı olan herkes mi kesmek zorundadır?
İman rüknünün altı olması ve melaikeye imanın, imanın rükünlerine girmesinin sebeb-i hikmeti nedir?
Meleklere inanmak neden imanın şartlarından biridir?
“Ben meleklere inanmıyorum.” diyen bir Müslüman dinden çıkar mı?
Miras ayetinin tüm unsurları (anne kız ve erkek evlat...) olan bır ailede haşa matematiksel hata olduğu payın fazla netice verdiği iddia ediliyor. Bunu izah eder misiniz?
Mucize ile keramet arasında ne gibi farklar vardır açıklar mısınız?
1. Mukarrabun meleklerinin en büyük melekler olduğuna dair rivayetler var mı, mahiyetleri nedir? 2. Melek taifesinden Allah'ı Peygamberimiz gibi gören var mıdır?