Arama sonuçları: 24 sonuç bulundu.

Hudâ, Allah'ın güzel isimleri arasında bulunmuyor. Allah özel isim olduğu için farklı dillerde ismi değişmiyor, her dilde ismi aynıdır. Peki farsça ve Kürtçe konuşanlar neden Allah yerine Hudâ diyorlar?  Bu caiz midir?
Allah'ın (c.c) gökleri ve yeri altı günde yaratması ne demektir?
Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra yerine geçmek üzere Hüsrev Efendi'yi bıraktığı doğru mudur?
Müslüman hanımlar evlenince gelinlik giyiyor, bir gün giyinen bir elbise olması hasebiyle bu israfa girer mi? İsrafa girmese bile Avrupalı kadınlara benzeyip yanlış bir iş yapmış olurlar mı?
Keramet-i evliya hak mıdır? Aklen isbatı nedir? Bu konu hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
Risale-i nurda geçen "İşte zaman, çünkü harekâtın bir rengi, bir levni, yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir." Kader ile ne gibi bir bağlantısı vardır, izah eder misiniz?
Risale-i Nur'da cidal konusu nerelerde hangi anlamlarda geçmektedir?
Hz. Peygamber (sav) Mirac Gecesi Allah'ı görmüş müdür? Bir kısım rivayetler gördüğünü ifade ederken bir kısım rivayetler Allah'ın nûrunu gördüğünü ifade ediyor. Mirac hakkındaki tüm rivayetler hakkında, özellikle Hz. Aişe (ra), Hz. Abdullah b. Abbas (ra) ve İkrime'nin (ra) rivayet ve görüşleri hakkında bilgi verir misiniz?
Çevremdekiler düğün için gelinlik kiralamanın caiz olmadığını söylüyorlar. İslamiyette bunun yeri var mı?  
Sözler eserinde s. 88'de geçen "Belki i‘dâmdan ve hapisten gayet zâhir olarak Kur’ân affettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcûdâtı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelâl hesabına istihdâm edip..." ifadesindeki "Kur'ân'ın affettiği" tabirini nasıl anlamalıyız?