Soru

Beyaz Gelinlik Giymek Caiz mi?

Müslüman hanımlar evlenince gelinlik giyiyor, bir gün giyinen bir elbise olması hasebiyle bu israfa girer mi? İsrafa girmese bile Avrupalı kadınlara benzeyip yanlış bir iş yapmış olurlar mı?

Tarih: 3.02.2024 01:45:43
Okunma: 301

Cevap

Kadının ziynet elbisesini emaneten veya ücret mukabilinde kiralamanın cevazı vardır. İmam Buhari, “Damat (Ve Gelin) İçin Elbise Ve Başka Şeyleri Emanet (Veya Kiralamak) Olarak Almak” adıyla bir bab açmıştır.

“Aişe r.anha'dan rivayete göre o Esma'dan bir gerdanlık emanet almış ve bu gerdanlık kaybolmuştu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu aramak üzere ashabından bazı kimseleri gönderdi. Bu kimselerin namaz vakti girdi. (Yanlarında su bulunmadığından) abdestsiz olarak namaz kıldılar. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geri döndüklerinde durumdan ona şikayetçi oldular. Bunun üzerine teyemmüm âyeti nazil oldu. Bundan dolayı da Useyd İbn Hudayr (Aişe r. anha) şöyle dedi:

Allah sana hayırlı mükâfatlar versin. Allah'a yemin ederim, senin başına her ne geldiyse mutlaka Allah o işten senin için bir çıkış yolu takdir buyurmuş ve o işi Müslümanlar için mübarek kılmıştır.”

Fethu'l-Bari Açıklaması:

Bu hadis-i şerif genel bir manayı ifade eder. Buna göre ister düğün zamanında olsun ister başka zamanda olsun bir hanımın beyine karşı süslenmek için gelinlik veya başka bir elbiseyi kiralamasının veya emaneten almasının caiz olduğuna delil olur.

Bu hadisi daha da güçlendiren Hz. Aişe (r.anha) validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Peygamberimizin zamanında benim pamuktan bir elbisem vardı (düğün için) Medine’den herhangi bir kadın süslenmek istese  benden onu emaneten alırdı.[1]

Anlaşıldığı üzere İslâmiyet âdetlerinde de düğün elbisesi vardır. Avrupa âdeti değildir. Kişinin İslâmî ölçülere dikkat ederek ve tesettürü tam bir şekilde ifa ederek kullandığı giyside dinimizce bir problem yoktur. 


[1]Fethu'l-Bari, Sahih-i Buhari Şerhi, Kitabü’n-Nikah, 65.Bab,Daru’s-Selam, 1. Baskı, Riyad, 2000, c. 9, s. 284, Hadis No: 5164


Yorum Yap

Yorumlar