Arama sonuçları: 49 sonuç bulundu.

S.a. 24. Söz'ün 3. Dalı'nın ilk altı aslını misallerle açıklar mısınız?
Sünnet vahiy midir?
Şahitler huzurunda telefonla dinî nikâh kıyılır mı?
"Bayramlardan birinde Hz Peygamber’in emriyle erkek ve kadınlar bayram namazı yerinde toplanır ve peygamberimiz kadınlara hitaben şöyle buyurur: "Ey kadınlar topluluğu! sadaka verin, zira bana cehennem ehlinin ekseriyetini kadınların teşkil ettiği gösterildi."  Kadınlar arasından al yanaklı bir kadın oturduğu yerden şöyle der: "Niçin ey Allah'ın Resûlü....." bu rivayette ravi, kadının al yanaklı o...
"Nasıl ki bir cisimde, neşv ü nemâ için tevessü‘ meyli bulunur. O meylü’t-tevessü‘ ise, çünki dâhildendir, vücûd ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hâriçte tevsî‘ için bir meyil ise, o vücûdun cildini yırtmaktır. Tahrîb etmektir. Tevsî‘ değildir." Cümlesini izah eder misiniz?
Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Hastalar Risalesi, İhtiyarlar risalesi gibi bir çok risalesi var, isimlerini bildirir misiniz?
Vehhabilik hakkında bilgi verebilir misiniz? Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuda beyanları var mı?
Kıyamete yakın, ahir zamanda bir sed arkasına hapis edilmiş olan Yecüc ve Mecüc kavimlerini Bediüzzaman Çin Seddi arkasına hapis edilmiş Moğol, Mançur ve Kırgız kavimleri olduğunu söylemiş.  Lakin bu günümüz için olamaz bir durumdur. Çünkü bu asyalı kavimler günümüzde istediği gibi seddi geçebilir ve gücü olmayan kavimlerdir. Ayrıca Bediüzzamanın söylediği şeyler Hadislere ters düşmektedir.
"Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilse idi, zihin tabiî olarak müşevvik-i imtisal ve mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâtî olan "kudsiyet"e intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, imanın ihtaratına karşı asamm kalmazdı."  Bu metni tahlil eder misiniz?