Soru

Yazıyla İmana Hizmet

Yazı mektubunda, Risale-i Nur'u yazmanın ibadet manası taşıyan faydalarından biri olarak geçen, "Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir" ibaresindeki iman hizmetinden kasıt nedir? Risale-i Nur'u yazmak nasıl bir iman hizmeti olabilir?

Tarih: 24.12.2009 00:00:00
Okunma: 3592

Cevap

İki cihetle olur.

1- Risaleler kuvvetli iman dersleridir. Bu dersleri yazarak çoğaltan kimseler sayesinde insanlar onları okuyarak veya dinleyerek istifade ederler ve imanları kuvvetlenir.

2- Yazılması istenen, risalelerin Kur'an harfleriyle yazılı orjinal nüshaları olduğu için, bunları yazmakla, Kur'an harflerini günlük yazıda kullanmak unutulmaktan korunmuş ve başkalarına da öğretilerek yaygınlaştırılmış olur. Geçen asır boyunca insanların Kur'an harflerinden uzaklaşmış olmasının imana ne kadar zarar verdiği ortadadır. Çünkü günlük yazıda kullanılan harflerle insanlar Kur'an ile bağlantı kuruyorlardı. Bu bağlantının kopması ile insanlar Kur'an ve imandan oldukça uzaklaşmışlardır. Kur'an yazısına rağbet arttıkça Kur'an'la bağlantının güçlenerek imanların kuvvetleneceği ise aşikardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin buna işaret eden bir cümlesi şöyledir:

"Risale-i Nur kendi şakirdleri (talebeleri) ile lâakal (en az) yüzer kalemle yüzer parça Risale-i Nur'un eczalarıyla ve intişar eden (yayılan) yirmi bin nüshasıyla lâakal yüz bin adamı huruf-ı Kur'âniye (Kur'an harfleri) lehine ve sünnet-i seniyeye ittibâ’a ve imanlarının takviyesine..." (18. Lema)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

yazıyla imana hizmet meselesinin en mühim esası, harflerin ve yazılan hakikatlerinin manevi tesiri neticesinde gerek yazanın ve gerekse dua ile niyetinde olan kişilerin imanlarının takviyesi ve kuvvetlenmesi ciheti değil midir?
Gönderen: İBRAHİM SÖKELİ
Tarih: 16.12.2010 03:08:20