Soru

Tefsirlerde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin

"İmam-ı mübin" ve Kitab-ı mübin" hakkında alimler ne söylemişlerdir?

Tarih: 7.03.2010 00:00:00
Okunma: 4145

Cevap

Tefsir imamlarından, İbn-i Abbas, Fahruddin Razi, Beyzavi, Nesefi, Kurtubi ve Ebu's-Suud ve Celaleyn Tefsiri her ikisine de Levh-i Mahfuz manasını vermektedir.

Bediüzzaman Hazretleri ise, ikisinin de Levh-i Mahfuza ait defterler olmakla beraber farklı olduklarını söyler ve farkalrını şöyle izah eder:

 

"Levh-i Mahfuz'un defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan" (3. Şua)

İmam-ı mübin, daha çok Levh-i Mahfuz derken anladığımız kader defteridir diyebiliriz. Herşeyin tarihçe-i hayatı, yani ömrü boyu başından geçecek olan herşey orada yazılıdır.

Kitab-ı Mübin ise, yaratılış kanunlarının yazılı olduğu defterdir ki dinsizler dahi bu kanunları fark etmişler fakat Allah'a vermeyip tabiat adını vermişlerdir. Kainattaki bütün faaliyetler, bu kanunlara göre kudret-i ilahiyece yaplıır.

"İmam-ı Mübin" kader defteri ise, "Kitab-ı Mübin" kudret defteridir.” (30. Söz)

"Kudret-i İlahiyenin işleyiş kanunlarında değişebilen bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak "tabiat" namı verilen bir mecmua-i kavanin-i âdât-ı İlahiye (İlahi adet ve kanunlar kitabı olan kitab-ı mübin)...” (Tabiat Risalesi)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar