Soru

Sigara Satmanın Hükmü

Bir esnafın sigara satmasının hükmü nedir?

Tarih: 29.08.2020 15:07:43
Okunma: 529

Cevap

Genel olarak 

"Bir kimse için sigara içmek kesin olarak sağlığına zararlı ise veya onu içen kimse fakir olup çocuklarını ve aile efradını fakr ve zaruret içerisinde bırakırsa onların nafakalarını tütün ve sigaraya verirse haram olmasında şüphe yoktur.

İsmail En-Nablusi ile Şurünbülali tütün ticareti ile içilmesinin haram olduğunu söylemişlerdir.

Bunun yanında Abdulgani En-Nablusi ve dört mezhebe mensup bazı ulemalardan içilmesi ve satılmasının mübah olduğunu ifade edenler de olmuştur."(H.Günenç, Günümüz Meselelelerine Fetvalar)

Yukarıdaki fetvalardan da anlaşılacağı üzre bu konuda alimlerimiz arasında tam bir ittifak yokturdur. Haramdır diyenler olduğu, tahrimen mekruhtur ya da eskiden sigaranın zararlarının tam olarak ortaya çıkmadığı zamanlarda mübahtır diyenler alimlerimiz de vardır.

Fakat sigara satmak tamamen helaldir diyemeyiz. Kerahet vardır. Tayyip bir iş değildir.

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Bu zamanda sigaranın haram olduğuna dair neredeyse ulema ittifak etmiştir
Gönderen: MEHMET SAİT AY.
Tarih: 20.09.2020 07:22:39