Soru

Said Nursî - Şeyh Said

Şeyh Said ile Said Nursî aynı kişiler midir?

Tarih: 5.02.2009 00:00:00
Okunma: 3388

Cevap

Bunların aynı kişiler olmadıkları  gayet açık bir konudur.

Çünkü Şeyh Said’i duyan bir kişi her halde onun 1925’teki ayaklanma sonrasında asılarak idam edildiğini de bilir. Bu zat 1865 yılında Erzurum’un Hınıs kazasında doğmuştur.

Said Nursi ise, 1877 yılında Bitlis’in Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi adıyla 1960 yılına kadar yaşamış ve Urfa’da vefat etmiştir. Şeyh Said hadisesine hiç karışmadığı gibi, Şeyh Said’in "Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir" diyerek yardım isteyen mektubuna: "Türk Milleti asırlardanberi İslâmiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez; siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşad ve tenvir edilmelidir!" diye cevab göndermiştir. (Bkz. Tarihçe-i Hayat)

Sonra Said Nursi Hazretleri, mesleği tarikat olmadığından hayatında hiçbir zaman “şeyh” ünvanıyla anılmamıştır. Doğuda gençlik dönemlerinde “Molla Said-i Meşhur” olarak tanınırdı. İstanbul’a gittiği 1907’den sonraki hayatı boyunca Bediüzzaman Said Nursi ismi ile tanınmıştır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Bir de üstad hazretleriyle karıştırılan ingiliz casusu molla said var, büyük ihtimal Abdülhamid hanın hall fetvasına imza atan. Bu kişi de üstadla çok karıştırılıyor. Ortada bir iftiradır dolaşıyor, Bediüzzeman Said Abdülhamid Han ın halline imza attı diye. Hatta meşhur bir cemaat Bediüzzeman Said i bu molla saidle karıştırdığından üstad a ingiliz casusu iftirasında bulunuyorlar. Üstadın, ingilizler tarafından ölüm listesine alınmasına sebep olan Hutuvat-ı Sitte eserinden de haberleri yok kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda yaşamış üç said, bu da üstadın kaderi olsa gerek, ya da asrın insanlarının çetin imtihanı. Çok dikkatli olmak lazım.
Gönderen: AHMET SABRİ ALTIN
Tarih: 6.08.2012 11:29:38