Soru

Riya

21.lemada,3.düsturda üstadımızın"beni de bir derece riyadan kurtardınız" tabirinden anlamamız gereken mana nedir?

Tarih: 28.05.2009 00:00:00
Okunma: 3166

Cevap

Anlaşılması gereken şey Üstad'ın tevazuudur. Üstad Hz. gibi bir zatta riya olamaz. Zaten yeni Said'e geçtiği dönemde ihlasın en son zirvelerine çıkmıştır. Böyle zatlar yine de kendilerini kusurlu ve hatalı olarak görürler. Bu hâl Allah'ın onlara bir ihsanıdır.

Ancak talebelerinin samimi ihlaslarından istifade etmesi normaldir. Çünkü nurani sıfatların insanlara aksetme hususiyeti vardır.

Üstad Hz. bizzat kendisi Mektubat'ta benlikle ortaya çıkmadığını anlatır:

"Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz ene (benlik) ile meydana çıkmamış. Sizi enesine hâdim (hizmetçi) yapmıyor. Belki, enesiz bir hâdim-i Kur'anî olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine tarafdar olmamayı meslek ittihaz etmiş (edinmiş)." (29. Mektub)

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar