Soru

Osmanlıca Risalelerdeki Çizgiler

Osmanlıca Risale-i Nurlar'da cümlelerin üzerine çekilen kısa çizgilerin önemi nedir? Bu çizgiler Osmanlı zamanında da kullanılıyor mu idi?

Tarih: 16.03.2010 00:00:00
Okunma: 6546

Cevap

Bu çizgiler, cümle içinde daha dikkatle okunmasının mananın anlaşılmasına katkı sağlayacağı kelimelerin üzerine çizilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri'nin kendine ait bir tarz olabilir. Kendi el yazması olan risalelerde, mesela Küçük Sözler'de bu çizgileri çekmiş olduğunu görüyoruz.

Kendisinden sonra talebelerinin de, yazdıkları risalelerde aynı tarzı tatbik ettikleri görülmektedir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Kanaatimizce, Risalelerdeki çizgiler; 1- Fikrin dağılmasını engellemek içindir. Takib edilirse, fikir dağılmadan konu kavranmış olur. 2-Üstü çizili kelimelerin önce kendilerini, sonra sağında ve solunda bulunan kelimelerle veya takip eden cümlelerle bağlantılarını düşünmek suretiyle manalar inkşaf eder, açılır.
Gönderen: AHMET MADEN
Tarih: 9.04.2010 10:54:20
Osmanlıca Risale-i Nur'u okurken üzeri çizgili kelimelere vurgu ve hafif bir duraksama yapılarak okunduğunda mananın daha güzel anlaşıldığını bizzat tatbik ederek yaşadım...
Gönderen: LOKMAN ALTINBAŞAK
Tarih: 29.06.2010 10:17:01