Soru

Mümine Adavet

Bir mümin, diğer bir mümine kin ve adavet, düşmanlık ederse nasıl bir zulüm etmiş olur?

Tarih: 2.11.2009 00:00:00
Okunma: 2924

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet (Kardeşlik) Risalesinde bu suale şöyle cevap verir:

"Nasılki sen âdi küçük taşları, Kâ'be'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan (Uhud Dağı'ndan) daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de: Kâ'be hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde (büyüklüğünde) olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye (islâmî sıfatlar); muhabbeti ve ittifakı (sevmeyi ve birliği) istediği halde, mü'mine karşı adavete (düşmanlığa) sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı (kusurları), iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın!.." (22. Mektub)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar