Soru

Meleklerin Resulleri

Meleklerin resulleri var mıdır?

Tarih: 9.07.2009 00:00:00
Okunma: 2767

Cevap


Meleklerden de resuller olduğuna şu ayet işaret eder:

"Allah, hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer." (Hac, 75)

Bu meleklerin hangileri olduğunu Fahr-ı Razi tefsirinde şöyle izah eder:

“Bu ayetle, Ademoğullarına elçi olarak gönderilen meleklerin kastedilmiş olması, mümkündür. Bunlar da, Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail ve Hafaza melekleri, gibi büyük meleklerdir.”

Safvet-üt Tefasir’de bu meleklerin elçilikleri şöyle izah edilmiştir:

"Allah, vahyi peygamberlerine ulaştırma hususunda aracı olsunlar diye, meleklerden, dinin emirlerini kullarına ulaştırmak için de insanlardan elçiler seçer."


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar