Soru

Kur'an'ın Nurlu Altı Ciheti

Yedinci Şua'da Kur'an'ın altı cihetten nurlu olduğu anlatılıyor. Bu yönleri nasıl anlamalıyız?

Tarih: 1.02.2010 00:00:00
Okunma: 7532

Cevap

Bu mesele 7. Şua Ayetü'l Kübrâ Risalesi'nde şu şekilde geçiyor:

"Kur'anın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, 1-altında hüccet ve bürhan direkleri, 2-üstünde sikke-i i'caz lem'aları, 3-önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, 4-arkasında nokta-i istinadı vahy-i semavî hakikatları, 5-sağında hadsiz ukûl-ü müstakimenin delillerle tasdikleri, 6-solunda selim kalblerin ve temiz vicdanların ciddî itminanları ve samimî incizabları ve teslimleri; Kur'anın fevkalâde, hârika, metin ve hücum edilmez bir kal'a-i semaviye-i arziye olduğunu isbat ettikleri gibi..." (7. Şua)

Burada Kur'an'ın nasıl parlak bir nur kaynağı olduğunu anlatmak için mecazi bir üslup tercih edilerek sanki Mushaf-ı Şerif'in üstü-altı, önü-arkası ve sağı-solu nurlu olup bütün yönlerine maddi bir ışık saçıyormuşçasına güzel bir tasvirde bulunulmuştur.

'Bu altı yön olarak anlatılan maddelerin manası nedir' sualine birer birer izah getirmeye çalışalım:

1- Kur'an'ın altında delil direkleri vardır. Yani Kur'an ortaya koyduğu bütün meselelerini delillere dayandırmış, aklın kabul edeceği şekilde sunmuştur.

2- Kur'an'ın üstünde mucizelik mührü parlar. Yani Kur'an'ın cümleleri, beyanları, edebi açıdan insan takatinin yetişemeyeceği güzelliktedir. İnsanların sözlerine hiç benzemez. O'nun sözlerini dinleyip anlayan, ilâhî bir kaynaktan geldiğini hisseder.

3- Kur'an'ın hedefinde, insanı dünye ve ahiret saadetine ulaştırmak vardır. O'nun emirlerine uyan iki cihanda da mesut olur.

4- Kur'an'ın arkasında vahiy vardır, kaynağı vahiydir. Yani Kur'an, gücünü vahiy yoluyla gelmesinden (Allah kelamı) olmasından alır.

5- Kur'an'ın sağında, akli delillerle O'nun hakikatlerini ispat eden âlimlerin delilleri vardır. Bu istikametli akıl ve fikir sahibi insanlar O'nun yanında yer almışlardır.

6-Kur'an'ın solunda, kalb ve vicdanıyla ondan feyz alan insanların ona olan kanaat, muhabbet ve bağlılıkları vardır. Onlar da O'nun yanında saf tutmuşlardır.

Netice olarak, 1-Allah'ın kelamı olan, 2-Bunu sözlerindeki mucizeleriyle ispat eden, 3-Bütün meseleleri delillere dayanan, 4-Akılları istikametli hadsiz alimlerin delilleriyle doğrulanan, 5-İnsanların kalplerini feyizleriyle doyurup kendine aşık eden, ve 6-kendine tabi olan insanları dünyada ve ahirette bahtiyar eden bir kitap, elbette en yüksek metrtebede bir nur kaynağıdır. Düşmanlarının onu mağlup etmesi mümkün değildir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar