Soru

Kul Hakkı

Üstadın kul hakkına ilişkin uyarıları, tavsiyeleri nelerdir? Hizmetteki hak nasıldır?

Tarih: 27.02.2009 00:00:00
Okunma: 3898

Cevap

Üstad Bediüzzaman’ın kul hakkına dair beyanatını aşağıya aldık:
“İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada (kul haklarına) tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir.” (Mesnevî-i Nûriye)
“(Kim bir kimseyi, bir kimseye veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, o takdirde bütün insanları öldürmüş gibidir.) Âyetin mana-yı işarîsiyle: Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için ibtal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o başka mes'eledir.” (Mektubat, 15. Mektub)

Ayrıca hizmette kul hakkını sormuşsunuz. Bu cidden garib bir sual olmuş. Çünkü kul hakkı gibi İslamın emirleri hizmetlere göre değişmez. Bütün İslamî hizmetler, zaten İslamın, iman, ibadet ve ahlak değerlerinin yerleşmesi için hizmet ederler. Kul hakkını gözetmek de en temel bir İslâmî ahlaktır. Kul hakkına dikkat etmek bütün Müslümanların görevidir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar