Soru

Kafire Karşı Sevgi

Kafir birisini sevmekte bir sakınca var mı? Onun afvolması için, daha doğrusu hidayete gelmesi için dua edilebilir mi?

Tarih: 29.12.2009 00:00:00
Okunma: 5237

Cevap

Kafir birisi, eğer İslama ve müslümanlara veya insanlığa zarar veriyorsa  sevilmesi asla caiz olmaz.

Fakat, İslam'a göre Hristiyan ve Yahudilerden hanım almak caiz ve hanımını sevmek de fıtri olduğundan kafir birini sevmenin caiz olabildiği ortaya çıkmaktadır.

Bunu ifade için Bediüzzaman Hazretleri, "Herbir müslümanın herbir sıfatı müslüman olması lâzım olmadığı gibi, herbir kâfirin dahi bütün sıfat ve san'atları kâfir olmak lâzım gelmez. Binaenaleyh müslüman olan bir sıfatı veya bir san'atı, istihsan etmekle iktibas etmek (beğenmek ve almak) neden caiz olmasın? Ehl-i kitabdan bir haremin (hanımın) olsa elbette seveceksin." (Münazarat) der.

Bu ifadeden anlaşılan, bazı kafirler taşıdıkları bazı sıfatları dolayısıyla ve yalnız o sıfatları için sevilebilirler.

Buna ters gibi görünen "Yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin" ayetinin izahı için de Üstad Bediüzzaman, ayetteki yasağın onların bütün sıfatlarını değil, yahudilik ve hristiyanlık sıfatlarını sevmeyin manasında olduğunu söyler ve delil olarak da ehl-i kitaptan hanım alma cevazını ileri sürer.

Demek ki bazı kafirler bazı sıfatları için sevilebilirlerse de küfür sıfatlarına karşı muhabbet edilmez.

Böyle birisi için hidayet duası elbette yapılabilir. Hz. Ömer ra. Peygamberimizin (sav), "Ya rabbi, İslamı iki Ömer'den biriyle aziz eyle" duası kabul olunarak hidayete ermiştir.

Kafire düşmanlık beslemek hakkında ise Üstad şöyle söyler:

"Husumet ve adavetin (düşmanlığın) vakti bitti. İki harb-i umumî (dünya savaşı) adavetin ne kadar fena ve tahrib edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Öyle ise, düşmanlarımızın seyyiatı (günahları), -tecavüz olmamak şartıyla- adavetinizi (kininizi) celbetmesin. Cehennem ve azab-ı İlahî kâfidir onlara." (Hutbe-i Şamiye)

Demek ki, kafirlere adavet emek caiz olsa da kalbe düşmanlık sokmamak daha evladır. Yalnız bunun da istisnası mütecaviz kafir olması durumudur. Eğer saldırı ve tecavüz halindeki kafirler ise söz konusu olanlar, bunlara düşmanlık beslemek imanın ve mazlumun yanında olmanın bir gereğidir. Zira hadis-i şerifte, "Allah namına sevmek Allah namına düşmanlık beslemek" imanın en sağlam kulpu olarak nitelendirilmiştir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar