Soru

Kadınlarla İstişare

İstişarelerde kadınlara danışılmaması ile ilgili rivayetler var mıdır? Onların söylediğinin tersini yapmak ile ilgili anlatılan hikayeler doğru mu?

Tarih: 28.12.2009 00:00:00
Okunma: 6252

Cevap

"Kadınlarla istişare edin ve dediklerinin tersini yapın" manasındaki rivayetin bir aslı yoktur. Böyle tartışmalı rivayetleri inceleyen Keşfül Hafa isimli meşhur bir kaynakta, bu rivayetin hadis kaynaklarında bulunmadığı yazılıdır. Bu sebeble bu rivayetin uydurma olması kuvvetle muhtemeldir. (Bkz: Keşfül hafa, no: 1529)

Hadislerde tam tersi bazı rivayetler vardır. Mesela, Peygamberimiz (sav) Hudeybiye barışında hanımı Ümmü seleme validemizin (ra) görüşüne göre hareket ederek kurbanını kesmiş ve mevcut problem bu görüş ile çözülmüştür.

Keza Hz. Ömer (ra) da pek çok meselede daima sahabelere müracaat eder, onlarla istişare ederdi. Hatta onun kadınlarla bile istişare ettiği olurdu. Kadınlara verilen mehir miktarını sınırlandırmak istediğinde, kadının biri ayetten delil getirerek itiraz etmiş ve sınır koyamayacağını söylemişti. Bunun üzerine Hz. Ömer ra. "Ömer yanıldı. Kadın isabet etti." buyurmuştu.

Bu konuda meşhur zatlardan yapılan rivayetlerin de delil olacak bir kıymetleri yoktur. Bu rivayetlerin doğru oldukları şüphelidir. Hem Allah Resulü (sav) ve ashabı kadınlarla istişare ettikten sonra, bunun aksine hareket ettiklerini anlatan kıssaların dinen bir değeri yoktur.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar