Soru

Kadın Boşama Hakkına Sahip midir?

Koca karısına her ne zaman istersen kendini bosayabilirsin şeklinde talak yetkisi verdi ise kadın bunu sınırlı bir anında kullanmaktan korktuğu için kocasına iade edebilir mi? Veya kadın çok vesveselerinden dolayı ağzından istemeden vesvese dolayısı ile nikahı bozacak bir söz çıksa bu geçerli olur mu?

Tarih: 16.02.2023 16:20:52
Okunma: 215

Cevap

İslâm’da boşama yetkisi prensip olarak kocaya verilmiştir. Boşama yetkisini elinde bulunduran kocanın, bu yetkisini, nikâh akdi sırasında veya evlilik süresi içinde karısına veya bir başkasına devretmesi mümkündür. Buna “tefvîz-i talak” denir. Tefvîz, nikâh akdi esnasında olabileceği gibi, evliliğin devam ettiği bir zamanda da yapılabilir. Nikâh akdi esnasında tefvîz olacaksa bu, kadının o sırada bu hakka kendisinin de sahip olmasını şart koşmasıyla olur. Kadın bu hakka nikâh kıyılırken mesela “boşama yetkisi elimde bulunup, dilediğim zaman kendimi boşama şartıyla evleniyorum” demesi ve erkeğin de bunu kabul etmesiyle sahip olur. Yani talakın devri teklifinin önce kadın tarafından yapılıp erkeğin daha sonra kabul etmesi gerekir. Bu şekliyle boşama yetkisini alan kadın dilediği zaman boşanabilir.[1]
Tefvîz-i talâk, evlilik devam ederken de olabilir. Erkek, eşine, “Sen muhayyersin. Beni veya boşanmayı tercih edebilirsin. İstersen kendini boşayabilirsin, evliliğe devam konusunda karar senin.” gibi sözler ile boşama hakkını verebilir. Kadın bu tür sözlerle kendisine verilen boşama yetkisini aynı mecliste kullanmazsa hakkını kaybeder. Ancak boşama yetkisi “kendini her ne zaman istersen boşayabilirsin” gibi umumi bir ifade ile verilirse, kadın bu hakkı sözün söylendiği meclisle sınırlı olmadan istediği zaman kullanabilir.[2]

Kadın, ister nikâh esnasında isterse evlilik devam ederken elde ettiği boşanma yetkisini kullanmak zorunda değildir. Kadın kocasının verdiği bu yetkiyi baştan kabul etmeyeceği gibi, sonradan kendi rızasıyla da iade edebilir. Bu yetkiyi kocasına iade eden kadın tefvîz yoluyla elde etmiş olduğu boşanma hakkını yitirmiş olur.[3]
İmam Şâfiî’ye göre ise tefvîz vekâlet gibidir. Kadın, kendini boşamadıkça erkek istediği zaman onu azledebilir.[4] (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Son olarak, bir insan şaka ile dahi olsa eşine boş ol dese onu gerçekten boşamış olur. Bu konu çok hassas bir konu olduğundan azami dikkat etmek gerekir. Bu hususta Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikah, Talak ve Ric'a.”[5]


[1] el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 423 vd. ;İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 551, 552, 573.

[2]  İbnü’l-Hümam, Feth, IV, 68-71

[3] Bilmen, Kâmus, II, 259.

[4] Remlî, Nihâyetu’l-Muhtac, VI, 440.

[5] Ebû Dâvud, Talâk 9.

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar