Soru

İşarâtül İcaz'da 'alemîn' Kelimesinin İzahı

İşaratül İcaz'da, Fatiha'nın tefsirinde, 'alemîn' kelimesinin izahında  "burada da ukalâya mahsus cem' sîgasıyla gayr-ı ukalâ cem'lendirilmiştir" deniliyor. Buradaki kelimeler, biri cüzden digeri küllîden mi bahsediyor?

Tarih: 14.05.2009 00:00:00
Okunma: 3690

Cevap

'Alemîn' kelimesinin sonundaki 'în' Arabça'da çoğul manası veren bir ektir. Yani 'alemler' manasına gelir. Burada kullanılan 'în' eki insanlar gibi ukala (akıl sahipleri) için kullanılır. Alemler için kullanılması bu suale sebeb olmuştur.

Üstad Hz. de sualin cevabında, Kur'an'ın alemleri akıllı ve hayat sahibi gibi göstermesinin belağat açısından hangi güzellikleri ortaya koyduğunu izah ediyor.

Mevzunun cüz ve küllî ile doğrudan bir ilgisi yoktur.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar