Soru

İbn-i Teymiye
İbn-i Teymiye'nin fikirleri sıhhatli midir? Risale-i Nur nasıl bakıyor?
Tarih: 26.05.2009 10:20:12
Okunma: 3947

Cevap


İbn-i Teymiye’nin fikirleri, ehl-i sünnetin pek çok âlimleri tarafından reddedilmiştir. Özellikle inanca dair meselelerdeki ehl-i sünnete muhalif fikirleri ve tasavvuf karşıtlığı ile meşhurdur.

Risale-i Nur’da Vehabilik bahsinde, onların bir imamı olarak ve evliyaya hücum etmesi cihetiyle ele alınır. Ayrıca deha sahibi bir insan olduğu da vurgulanır.

“Vehhâbilerin azîm imamlarından ve acîb dehâları taşıyan meşhur İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım el-Cevzîyye gibi zâtlar Muhyiddîn-i Arab kuddise sırruhu gibi azîm evliyâya karşı fazla hücum ettikleri…” (29. Mektub, 6. Risale)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar