Soru

Hüsrev Efendi'nin Nur Hizmetindeki Yeri

İlk Nur Talebelerinden olan Hüsrev Efendi'nin Nur hizmetindeki yerini gösteren Bediuzzaman Hazretlerince söylenmiş en önemli tesbit nedir?

Tarih: 4.05.2009 00:00:00
Okunma: 3783

Cevap


Bu konuda Risale-i Nur’da o kadar çok ifade var ki, Hüsrev Efendi Risale-i Nur’da en çok ismi geçen talebedir. Mübalağasız yüzlerce yerde adı geçer ve ondan sonra en çok adı geçen Hafız Ali abiden tam iki kat fazla geçer.

Biz buraya hepsi birbirinden önemli biri uzun diğer ikisi kısa üç tesbiti alıyoruz.

Afyon Hapsinden bir mektub:

Aziz sıddık kardeşlerim.

Ben dava eder ve isbat ederim ki: bu soğukta soğuk muamele gören ve millete ve vatana zararlı tevehhüm edilen (evhamlanılan) ve vücudça hastalıklı bulunan Husrev.. Türk milletinin manevi büyük bir kahramanı.. ve bu vatanın bir halaskarıdır (kurtarıcısıdır) ve Türk milleti onun ile iftihar edecek bir halis fedakarıdır. ve sırr-ı ihlasa tam mazhar olduğundan benlik ve riyakarlık ve şöhret perestlik bulunmaması cihetiyle çok hizmet-i vataniye ve milliyesinden bir ikisini beyan etmek zamanı geldi. Birincisi bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yazmış. ve vatanın her tarafına neşrederek komünist perdesi altında dehşetli ifsada çalışan anarşistliği kırdı. ve tecavüzünü durdurdu. ve bu mübarek vatanı ve bu kahraman milleti o zehirden kurtarmak için tesirli tiryakları (ilaçları) her tarafa yetiştirdi. Türk gençlerini ve nesl-i âtiyi büyük bir tehlikeden kurtarmağa vesile oldu.. (Osmanlıca Şualar, 14. Şua)

Said Nursî

“Hüsrev gibi Nur kahramanından -benim yerimde ve Nur'un şahs-ı manevîsinin (manevî şahsiyetinin) çok ehemmiyetli bir mümessili (temsilcisi) olmasından- hiç bir cihetle gücenmemek elzemdir (en lazımdır).” (Şualar, 14. Şua)

Kastamonu Lahikasından:

“Hüsrev'in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve dirayeti ve Hâfız Ali gibi yüksek ihlası ve mahviyeti (tevazuu)”


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar