Soru

Hatim Sevabı

Hatim indirmenin sevabı nedir?

Tarih: 23.12.2009 00:00:00
Okunma: 33689

Cevap


Kur’an’ın okunması ister hatim suretiyle, ister parça parça olsun fazileti büyüktür. Peygamberimizin (sav) hadislerinde hatimden ziyade Kur’an okumaya teşvik vardır. O dönemde zaten sahabeler çoklukla Kur’an’ı hatim suretiyle okuduklarından ayrıca hatim yapmak için çok teşvik yapmaya ihtiyaç kalmamış olabilir.

Bununla beraber hatimle Kur’an okumaya yönelik hadisler de vardır. Burada Kur’an okumak ve hatimle ilgili bazı hadisleri zikredelim:
 
Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır. Her hasene için ise on misli sevap vardır. Ben “Elif, Lam, Mim” bir harftir demiyorum. “Elif” bir harf, “Lam” bir harf, “Mim” bir harftir. (Tirmizi)

Bir harf için asgari 10 sevap olursa, bütün Kur’an niçin ne kadar olacağı düşünülsün.
 
“Ey Ebu Zer! Gidip Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir mesele öğrenmen bin rekat namaz kılmadan daha hayırlıdır.” (İbn Mace)
 
Kuran Hatmiyle İlgili Hadisler

Adamın biri Ey Allah’ın Rasûlü! hangi amel Allah’a daha sevimlidir? Diye sordu da Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Konaklayıp yoluna devam eden kişi(nin amelidir.) Konaklayıp göçen ne demektir, diye sorulunca; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ânın sahibi (dostu veya hafızı) Kur’anın başından başlar, sonuna kadar okur. Sonra sonundan başına döner. Her konakladığında, yeniden sefere çıkar.” (Tirmizi, Kıraat, hn. 2948,  Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)

“Kim farz namazı kılarsa onun için müstecab (makbul) bir dua hakkı vardır. Bunun gibi, kim Kur’anı hatim ederse onun için de müstecab bir dua hakkı vardır.” (Taberani)
 
Tabiinden bir zat şöyle der: Kişi Kur’an’ı gündüz hatim ederse akşama kadar melekler ona dua ederler. Eğer gece hatim ederse sabaha kadar dua ederler. (Darimi)
 
Tabiinden A’rec “Kim Kur’an’ı okur sonra da dua ederse onun duasına 4 bin melek amin der. (Darimi)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Allah'ın razı olacağı amel size kolay gelsin. Hasılı; Allah sizden razı olsun.
Gönderen: DURAN AÇIKGÖZ
Tarih: 10.04.2011 23:02:34