Soru

Hasen Hadislerin Tanımı ve Sıhhat Durumu

Hasen hadislerin Peygamber Efendimizin sözleri olduğu konusunda şüphe yoktur demek doğru mudur? Hasen hadis hakkında bilgi verir misiniz? 

Tarih: 9.05.2023 00:29:19

Cevap

Hadislerin hüccet (delil) değeri taşıması sıhhat (sağlamlık) derecesine bağlıdır. Sened ve metninin sağlamlığı sebebiyle delil olmaya elverişli hadisler genel bir ifadeyle "makbul", böyle olmayanlar da "merdud" diye anılır.

Öte yandan hadisler güvenilir olup olmama yönünden üçlü bir taksime tâbi tutulmuştur: Sahih, Hasen ve Zayıf hadis. 

Sahihten bir derece aşağıda bulunan hasen hadis, râvisi zabt açısından biraz kusurlu olan hadistir. Bu hadisleri fıkıh âlimleri delil olarak kullanmışlardır. Hasen hadislerin çokça bulunduğu kaynakların başında Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce’nin sünenleri gelmektedir.

Netice itibariyle; hasen hadisler, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in mübarek ağızlarından çıkan sözler olup, dinî konularda delil olarak kullanılan makbul hadis çeşitlerindendir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar