Soru

Hadiste Ebced Hesabı

Bir sitede, Üstad Bediüzzaman'ın ebced hesabı ve cifir ilmi hakkındaki rivayet ettiği hadisin ravilerinden birinin yalancı olarak bilindiği ve bu yüzden bu hadisin muteber olamayacağı iddia olunmaktadır. Buna nasıl cevap verilebilir?

 

Tarih: 2.06.2009 00:00:00
Okunma: 3708

Cevap

Aziz kardeşimiz,

Verdiğiniz adresteki yazılanları okuduk. Yazılanların bir art niyet mahsulü olduğunu düşünmüyoruz. Fakat eksik bilgiden kaynaklanıyor olsa gerektir. Bu konuda Abdulkadir Badıllı'nın Risale-i Nur'un kudsi kaynakları adlı eserinde teferruatlı malumat vardır. Orada bu hadisin iki ayrı rivayet zinciriyle geldiği bildiriliyor ve hadisi alan pek çok kaynaklardan bahsediliyor.

1- Yalancının bulunduğu silsilenin dışında başka bir rivayet silsilesi olması yapılan itirazı iptal eder.

2- Yalancı birisinin her sözü yalan olacak diye bir kaide yoktur. Başka rivayetin onu desteklemesi onun bu konuda doğru söylediğini ispat eder.

3- Abdulkadir Badıllı'nın kitabında sh. 938'de bu hadisin geçtiği kaynaklar şöyle sıralanır:

Buhari'nin tarihi, İbn-i İshak tarihi, Taberi tefsiri, İbn-i Münzir, İbn-i Cüreyc, Tefsir-i Suyuti, İbn-i Haldun Mukaddime. Başta Buhari ve Suyuti olarak bu kadar zatların itibar ettiği bir hadise Üstadın itibar etmesinde hiç bir sakınca yoktur.

Başta dediğimiz gibi itiraz bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.

Ayrıca, Risale-i Nur Talebeleri açısından Üstad Bediüzzaman yeterli bir kaynaktır. Darul Hikmetil İslamiye azlarından biri üstadı anlatırken diyor ki, "Bediüzzaman'ın Darul Hikmete hususen hadis ilmindeki vukufiyeti sebebiyle davet edildi."

 

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar