Soru

Eski Said Dönemi Çizgisi

Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said dönemindeki çizgisi hakkında en genel anlamda ne söylenebilir?

Tarih: 25.03.2010 00:00:00
Okunma: 2430

Cevap

Üstad Hazretleri'nin şu beyanları o dönemine nasıl bakmamız gerektiği hakkında güzel bir bakış açısı veriyor ve Risale-i Nur ve Üstad'ın hayatına dikkat ettiğimizde de bu tesbitin doğruluğu açıkça anlaşılıyor:

"Altıncı İşaret: Şimdi bence kat'iyyet peyda etmiştir (kesinlik kazanmıştır) ki; ekser (çoğu) hayatım ihtiyar (irade) ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garib bir surette ona cereyan verilmiş; tâ Kur'an-ı Hakîm'e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin.

Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye (hazırlık başlangıçları) hükmüne geçmiş. Ve Sözler (Risale-i Nur) ile i'caz-ı Kur'anın izharı (Kur'an'ın mucizeliğinin gösterilmesi), onun neticesi olacak bir surette olmuştur." (28. Mektub, 7. Mesele)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar