Soru

Cinler İle İnsanların İmtihanı

Cinlere, insanlara nisbeten gayb perdesi daha açık, onların imtihan sırrı daha az gibi... Burada bir haksızlık var gibi sanki! İnsanlar hiçbir şeyi göremiyor cinler ise insanları görüyor?

Tarih: 24.08.2009 00:00:00
Okunma: 6641

Cevap

Cinlerin hangi şartlarda imtihan olduğunu bilmiyoruz. Sırf onların bizi görmesinden yola çıkarak haksızlık varmış gibi tevehhüm etmek yanlış olur.

Sonra, ehl-i sünnet inancına göre Allah'ın herkese eşit davranmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Allah herkese bol bol ihsan eder ve hiç kimseye zulmetmez. Ama bu herkese verdiği şeyleri, ya da imkanları bize de vermesi lazım' manasına da gelemez.

Çünkü bizim Allah'a karşı hakkımız olan bir şey yok. Yani bizi o yarattı. Hiç hakkımız olmadığı halde herkese farklı derecelerde de olsa saymakla bitmez nimetler verdi.

Cinlere de peygamber gelmiş midir? Sualinin cevabında Üstad Bediüzzaman, cinler hakkında insanlara fazla malumat verilmediğine ve bunun hikmetine dair şu cevabı verir:

"Aziz kardeşim!

Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli vazifesi, beşeri dalaletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmak olmasından, bu çeşit mes'elelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selef-i Sâlihîn (geçmiş büyük zatlar) dahi çok bahsetmemişler. Çünki öyle gaybî ve görünmeyen işlerde sû'-i istimal düşer. Hem şarlatanlar, hodfüruşluklarına bir vesile yapabilirler. Nasılki şimdi ispirtizmacılar "cinler ile muhabere" namıyla şarlatanlık yapıyorlar; dinin zararına âlet ederler diye çokça medar-ı bahs edilmez. Hem Hâtem-ül Enbiya'dan (son peygamberden) sonra, cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu zamanda bir taun-u beşerî olan maddiyyunluk (maneviyatı inkar) fikrini ibtal etmek için cinnî ve ruhanîlerin vücudlarını (varlıklarını) kat'î hüccetler (deliller) ile isbat etmeye çalışmış, bu mes'eleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış." (Şualar)

Not: Cinlere de peygamber geldiğine dair Kur'an'da ayet vardır. (Bkz. En'am, 130)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar