Soru

4. düstur

İhlas Risalesi 4. Düsturdaki "Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir." cümlesini biraz açıklar mısınız?

Tarih: 6.06.2009 00:00:00
Okunma: 5571

Cevap

Sualinizi, Üstad Bediüzzaman'ın, Şehid Hafız Ali abi (rh) hakkında  bu ahlakı yaşaması dolayısıyla yazdığı bir takdiri ile ve 20. Lem'a'dan bir temsille cevaplamaya çalışalım:

"...Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz.

Kardeşlerimizden İslâmköy'lü Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti (kardeşlik duygusunu) çok kıymetdar gördüğüm için size beyan ediyorum:

O zât yanıma geldi; ötekinin hattı (Kur'an yazısı), kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile, onun tefevvuku (kendisini geçmesi) ile iftihar etti, telezzüz eyledi (lezzet aldı). Hem üstadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu.

Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî (yüce) hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor." (Barla Lahikası)

Diğer güzel bir misal de 20. Lem'a'da şöyledir:

"Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar.

Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane (övünerek) alkışlamak lâzım gelir"

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar