Arama sonuçları: 24 sonuç bulundu.

Namaz tesbihatinin ehemmiyetini tafsilatlı bir şekilde izah eder misiniz?
Peygamberimiz (a.s.v.) Hira mağarasında inzivaya çekilirken İbrahim (a.s.)'ın zikrettiği zikirlerle meşgul olurmuş, öylemi? Faraza Peygamberimiz(a.s.v.) a Risalet gelmeseydi onun bu halinden dolayı o zamanın en büyük evliyası denilebilir miydi? Peygamberimiz (a.s.v.) Risalet'ten evvel hangi zikir ve virdlerle meşguldü, bu biliniyor mu?
Risale-i Nur ile tarikat arasındaki fark nedir?
Risale-i Nur'da Cevşen'e dair ne gibi izahlar var?
Risale-i Nur'da 11. Lem'adan ayrı olarak sünnet-i seniyyeyi anlatan dersler nerelerdedir?
Bediüzzaman Hazretleri, eskiden medresede 15 senede kazanılan tahkiki (çok kuvvetli) imanı,  Risale-i Nur'un, 15 haftada, hatta tam kabiliyetlilere 15 saatte verebildiğini söylüyor. Risale-i Nur'un bunu kazandırabilmesinin sırrı nedir?
Bazıları ayın ikiye yarılma mucizesini inkar ediyorlar. Bu tür insanlara nasıl deliller gösterebiliriz?
Üstad neden "zaman tarikat zamanı degildir" diyor?
"Acaba bir tek âyetin bir tek işareti, gözümüz önünde ulûm-u İslâmiyede müteaddid ilmî ve kevnî hakîkatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehâdetleri ve da‘vâlarıyla, güneş gibi zuhûr eden îmân-ı haşrî, hakîkatsiz olması mümkün mü?"  "Acaba bir tek âyetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûm-u İslâmiyede müteaddid ilmî ve kevnî hakîkatleri" burasını örneklerle izah eder misiniz?
Tercüman-ı ism-i azam ve dua-yı ism-i azam sünnet midir? Neden yapıyoruz?