Arama sonuçları: 204 sonuç bulundu.

Ecel vaktinin gizli olmasındaki hikmet nedir?
Kadir gecesinin zamanı tam olarak neden belli değildir. Bunun ne gibi hikmetleri vardır?
Sabah, akşam ve yatsı namazlarında açıktan, öğle ve ikindi namazlarında gizli Kur'an okunmasının hikmeti nedir?
Riyânın gizli şirk olduğunu nasıl açıklayabiliriz?
Risale-i nurlar künuz-u mahfiye (gizli hazine) ve eşyanın arkasındaki asıl hakikat olarak bahsettiği esma-i İlahiyeyi izah noktasında nasıl bir metot uygulamıştır? 
Aşağıdaki cümleyi açıklarmısınız. "hesabsız eserleriyle gizli kemâlâtını bildirmek isteyen; ve bu arzuyu, kavilden ve tekellümden daha zâhir bir tarzda fiilen isteyen ve hâl diliyle bildiren bir zât, perde-i gayb tarafında bulunduğu bilbedâhe anlaşılıyor." (Asa-yı Musa)
Onuncu Söz Haşir Risalesi'nde "Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, “Maşaallah” deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister." cümlesindeki başlarında teşhir ister ibaresiyle anlatılmak istenen nedir?
Kurandaki tevafuk, ilk olarak Kayışzade hafız osman efendinin ve akabinde Hüsrev Efendinin Kuran'ı yazmasıyla inkişaf etmiştir. Peki bu tevafukun bunca zaman sonra görünür hale gelmesinin hikmeti nedir? neden Kuranın nazil olduğu zamanlarda veya o zamana daha yakın bir vakitte bu tevafuklar aşikar olmadı ve gizli kaldı?
Aileden gizli olarak kıyılan nikah gecerli midir? Nikah için gereken şartlar nedir?
Bildiğimiz kadarıyla Allah'ın koku alma, tat alma ve dokunma gibi sıfatları yok. Peki kesinlikle yoktur diyebilir miyiz? Yoksa varda biz mi bilmiyoruz?