Arama sonuçları: 6 sonuç bulundu.

Izdırar lisanı ile ihtiyac-ı fıtri lisanı duasını nasıl ayırt edebiliriz?
İmamı Mübin ve Kitab-ı Mübin nedir? Izdırari kader nedir ve ızdırari kaderde mesuliyet var mıdır?
Dua etmenin usül ve adabına dair bilgi verir misiniz? 
Dua nedir? Çeşitleri var mıdır?
Haşir Risalesindeki ilk dört işareti genel hatlarıyla özetleyebilir misiniz?
İnsanların irade oluşturma ve karar verme merkezleri olan kalpleri bir sayfa gibidir. Bu sayfaya düşen irade ve karar, insanların kendilerinden zannedilir. Hâlbuki bu işte insanlar sadece birer uçturlar. O ucu tutan bir kalem, kalemi tutan bir el ve elin ait olduğu bir zat vardır. Bu zat ise, eşya gibi kalplerde de tasarruf sahibi olan Allah’tır. Allah’ın istediği şeyler insanların kalplerine irad...