İbadet Hakkında Üç Mühim Soru

İbadet Edemeyenler Neden Edemiyor?

Allah'ın insanı yaratmakdaki muradı, kendisine kulluk etmesidir. Fakat bu, Allah'ın muradı olduğu gibi, insanın kendi isteğiyle ibadet etmesi de Allah'ın muradıdır. Yani insanlar, melekler gibi seçme şansı olmaksızın ibadet edecek bir yaratılışta yaratılmamışlardır. Bu şekilde ibadet için melekler yeterlidir.

İnsanın meleklerden farklılığı ve üstünlüğü, ibadeti, kendi tercihiyle, nefis ve şeytana galib gelerek gerçekleştirmesidir. Nefis ve şeytana galib gelerek ibadet yolunu seçen insanlar, meleklerden daha üstün makamlara çıkmakta ve Allah'ın en değerli, en yakın kulları olmaktalar.

Fakat bazı insanlar, yaratılış maksadlarına uygun davranmayarak, bile bile nefis ve şeytanlarına uymakta, ibadeti terketmektedir.

Netice olarak, bazılarının ibadet edememesi, bunun insan iradesine bırakılmasından ve  nefislerine mağlub olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, herkes aklını kullanarak nefsine galip gelme şansına ömrünün sonuna kadar sahiptir.

Allah’ın Bizim İbadetlerimize Ne İhtiyacı Var?

Cenâb-ı Hakk bizim ibadetimize muhtaç olmadığı gibi hiçbir şeye de muhtaç değildir. Fakat ibadete muhtaç olan biziz. Çünkü manen hastayız. İbadet ise, manevi yaralarımıza bir ilaç hükmündedir. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında, şefkatli bir doktorun ona faydalı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara karşılık, ona dese ki, “senin ne ihtiyacın var ki bana böyle ısrar ediyorsun?” Gayet manasız konuşmuş olmaz mı?

İbadetlerin İmana Faydası Nedir?

İbadetler;  iman edilen meseleleri kuvvetli ve sabit kılarak meleke haline getirir. İbadet Allah’ın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak demektir. İbadet edilince vicdanda ve akılda olan iman hükümleri geliştirilmiş ve takviye edilmiş olur.