Arama sonuçları: 714 sonuç bulundu.

Üstadımız bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam diyor. Risale-i Nur'a göre İttihad-ı İslam nedir?
Risale-i Nura göre kadın fıtratı nasıldır? 
Bediüzzaman hazretleri 28. Lemadaki bir mektupta, "Risâle-i Nûr’a intisâbın çok ehemmiyeti var" demiştir. Risale-i Nur'a bağlanmanın ehemmiyeti, faydası ve mükafatı nedir?
Lahikalarda şöyle geçiyor:"bu aciz kardeşiniz, şüphesiz bir surette iman ettimki, şeriat-ı garra-yı Ahmediyenin hakaikine ve ruhuna nüfuz etmenin en kısa, en hatarsız, en zevkli tariki Risale-i nura intisapladır" açıklar mısınız? Risale nasıl efendimizin şeriatinden bahsediyor? İmani hakikatleri içermiyor mu? Şeriat-ı Ahmediyeden kasıt nedir?
Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmuası 91. sayfada geçen 31. ayetin izahında 2.emarede geçen "...bu cümlenin birinci mukaddemesi olan [.....] fıkrasının" ifadesinde mukaddimeyi ve nasıl olduğunu izah eder misiniz?
Risale-i nur dairesine kanaatle dahil olmak ne demektir?
Risale-i Nur'da, "Acz - Fakr- Şefkat - Tefekkür" diye bildiğimiz hatveleri okuyoruz. İslamı yaşarken, ictimai münasebetlerimizde ve tebliğde buradan günlük hayatımıza uygulamamız gereken davranışlar neler olmalıdır?
Risale-i Nur aleviliği nasıl izah eder?
Bediüzzaman'ın Çanakkale'de İngiliz saflarında bize karşı savaşan Anzakların (Avustralya ve Yeni Zellanda askerlerinin) şehid olduğuna dair bir sözü var mı? 
Risale-i Nur'da Cevşen'e dair ne gibi izahlar var?