Arama sonuçları: 2055 sonuç bulundu.

En şerefli mahluk olarak yaratılan insanda küçük ve büyük abdest gibi hayvanlarla bazı ortak özelliklerin olmasının hikmeti nedir?
Hayvani ve nebati kuvve nedir? İnsanda nasıl görülür? Örnek verebilir misiniz?
İnsanın Allah'a ayinedarlığını izah eder misiniz?
23. Söz 4. Noktada geçen "Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri ve ademleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran-ı nimete sapmak insaniyetin fıtratı asliyyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder." kısmını nasıl anlamalıyız
İnsanın câmiiyeti” tabirini nasıl anlamak gerekir?
23. Söz'de geçen insanın camiiyyeti kelimesi ne manaya gelir?
23.söz 1.mebhas 1.noktada  "İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin bir mu'cize-i kudretidir ki; insanı, bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır." Soru; insan nasıl bütün esmaya mazhar olabiliyor. Allah c.c hz sonsuzdur sonsuz isimleri vardır. Cenab-ı hakkın bütün isimleri nasıl insanda tece...
İnsanın semavat ve arzın halifesi olması ne demektir? İnsan emanetin yükünü üstüne neden almıştır?
Hidayet Allah'ın elindeyse iman etmek nasıl insanın tercihi, seçimi oluyor?