Arama sonuçları: 6 sonuç bulundu.

"İkrah (zorlama), Dinde zorlama yoktur." cümlesini nasıl anlayıp uygulamalıyız.?
Birincisi: Bundan on beş sene evvel, Rusya’nın şimâlinde esîr olduğum zaman, doksan esîr zâbitlerimizle beraber büyük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Sıkıntıdan ve ruh darlığından çok münâkaşalar, gürültüler oluyordu. Umumunun bana karşı ziyâde hürmetleri olduğundan teskîn ediyordum. Sonra, sükûneti muhâfaza için dört beş zâbiti tâ‘yîn ettim. Ve dedim: “Hangi köşede bir gürültü işittiniz, heme...
Risalelerde hayâ ile ilgili yerler nereler?
Bir Müslüman hangi durumlarda dinden çıkmış olur? 
Aileden gizli olarak kıyılan nikah gecerli midir? Nikah için gereken şartlar nedir?
Kader Risalesi'nde, Tercih bilâ müreccih'' meselesinde anlatılmak istenen asıl manayı izah edebilir misiniz?