Arama sonuçları: 111 sonuç bulundu.

Hastalar Risalesi 15. Deva'da geçen; "... Öyle çok mübârek hastalıklar var ki, velâyet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünyâ için gāyet elîm ve acı olan mufârakati tahfîf eder ve bazen de sevdirir" kısmında, hastalıklar ehli dünya için olan ayrılığı nasıl hafifleştirir? Bu kısmı izah eder misiniz? 
Kendi hatamızla sebeb olduğumuz hastalık ve musibetler için de Allah'tan geldi diyebilir miyiz?
25. Lem'a Hastalar Risalesi'ndeki "Hangi hastalıklı genci gördüm ise sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarmış. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsani ilahi olduğunu onlara İhtar ediyordum" bölümünde tahammül dahilindeki hastalıkların bir ihsanı ilahi olduğunu söylü...
İkinci Lem'anın 3. vechinde, "Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabr etmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık olur." cümlesindeki hastalığın ve musibetin dini olma yönünü açıklar mısınız?
insanın sırf günahlarının temizlenmesi için hastalığına hemen çare bulmaması durumunda günahları silinmeye devam eder mi?
Manevi ve ruhi olan hastalıklar nelerdir ? Bunlara götüren sebep ve faktörler nelerdir? Ve bunları tedavi etmenin çaresi nelerdir?
"Hayat, musîbetler ve hastalıklarla safileşir, terakki eder, hayatın gerçek netîcesi ortaya çıkar." açıklar mısınız?
Gençlik rehberinde geçen "ve öyle gençler ekseriyetle su istimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere" ifadesinde geçen israfat ile evhamlı hastalıktan kasıt nedir?
Ayetel Kürsi okuduğumuzda veya cevşen takdığımızda bizi belelardan müsibetlerden hastalıklardan koruyacağına kesin olarak mı yoksa umut ederek mi bakacağız?
Çocukların başına gelen musibet ve hastalıkların hikmeti nedir?