Arama sonuçları: 144 sonuç bulundu.

"Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir (onların reisidir)ler. (Bu,) Allah’ın(insanlardan) bazılarını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılması ve (erkeklerin kendi) mallarından sarf etmeleri sebebiyledir. Sâliha kadınlar ise, itâatkâr olanlardır. Allah’ın(kendilerini) korumasına mukabil, gaybı (kocasının yokluğunda, koruması gerekenleri)muhâfaza eden kadınlardır. İtâatsizliklerinden korktu...
"Birinin birine secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim" hadisi sahih midir? 
Yüce Allah bütün kainatı tek başıyla bir anda nasıl idare ediyor? Bir tarafta akşam bir tarafta gündüz olmasına rağmen bütün bu işleri şaşırmadan nasıl tanzim ediyor?
Dinimizce babamın dediğimi olmalı eşimin dediği mi? Arada kaldım ne yapmalıyım?
Deniliyor ki deprem vs. gibi musibetler bazı şahısların hata ve günahlarından meydana geliyor. Neden bu hususi günahlara mukabil Cenab-ı Hak büyük ve külli unsurları harekete geçirip büyük hadiselere sebebiyet verdiriyor.
Dinimizde erkeğin kadın üzerindeki hakları nelerdir?
Kadının kocaya karşı yükümlülükleri nelerdir ve erkeğinin kadına karşı hakları nedir?
Hanım oruç tutacağı zaman kocasından izin alması gerekir mi?
Günümüzde aile içinde pek çok problemlerle karşılaşılmaktadır. Çocuklarla ebeveyn arasında ve karı koca arasında geçimsizlikler, boşanmalar vs. Bunların olmaması için temelde gerekli olan nedir?
Eş kelimesinin karı koca için kullanılmasının sebebi nedir?