Arama sonuçları: 586 sonuç bulundu.

Evvelâ: Delil kat'iyyü'l-metîn olduğu gibi, kat'iyyü'd-delâlet olmak gerektir. Hâlbuki tevil ve ihtimalin mecâli vardır. Zira, nehy-i Kur'ânî âmm değildir, mutlaktır; mutlak ise, takyid olunabilir. Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. Hem de hüküm müştak üzerine olsa, me'haz-ı iştikakı, illet-i hüküm gösterir. Demek bu nehiy, Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet...
Risale-i nurda gecen delil metodları nelerdir?
Ruh sağlığı yerinde olmayan bir insanın ahirette yeri neresidir? Yaptıkları için sorgu-sual olunur mu?
İnsandaki acz ve fakr tevhide delil olur mu? Olursa nasıl olur?
Öldükten sonra dirilmeye dair çevremizden verilebilecek örnekler var mı? Varsa nelerdir?
Allah’ı tanıtan en büyük deliller nelerdir?
Cenabı Hakk’ın Hak, Hafiz, Hakim, Cemil Rahim gibi isimleri haşirsizliğe nasıl müsade etmez?
Buhari, Tirmizi, Müslim´den rivayet edilen hadis-i şeriflere sahih hadis deniyor. Bunun sahihliğine, doğru hadis olarak rivayet edildiğine nerden ve nasıl emin oluyoruz?
"Delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermekdir. Yoksa, bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi hafî delili bırakıp zâhir delile çıkmak değildir." ifadesinde ne anlatılmak istenmektedir? Tefsirciler bu kısmı nasıl açıklamışlar?
Gaye ve nizam delili ile hudus ve imkan delilleri ne demektir? Kıyaslar mısınız? Risale-i Nur'da neden daha çok gaye ve nizam delili tercih edilmiş?